Deratizace

Metodika práce :
Deratizace se provádí pravidelně na základě právních předpisů a norem v oblasti speciální ochranné deratizace, dezinsekce a dezinfekce dle zákonů č. 120/2002Sb., 353/1999Sb., 185/2001Sb., 477/2001Sb., 258/2000Sb., 286/2003Sb., 375/2002Sb.
V praxi to znamená:
 
Průzkum prací, zjištění stupně zamoření, vyložení nástrahy v deratizačních staničkách či pastí a zamezení průniku dalším hlodavcům.


Potkan -  (Rattus norvegicus)

Potkan je větší myšovitý hlodavec. Délka těla bývá v rozmezí 160–270 mm, ocas je kratší než tělo. Dosahuje hmotnosti 140–500 g. Samci jsou robustnější, samice bývají až o 1/3 menší.  Jako synantropní druh žije převážně v blízkosti lidských sídel, kde často škodí požíráním potravin, napadáním domácích zvířat i přenášením chorob a parazitů.

Myš domácí -  (Mus musculus)

Je nejvýznamnější druh myši z čeledi myšovití. Myš je domácí škůdce a je jedním z významných modelových organismů a laboratorních živočichů.

Rejsek malý -  (Sorex minutus)

Je nejmenším savcem v České republice.  Celková délka hlavy s tělem se pohybuje od 4,3 do 6,4 centimetrů. Rejsek malý má několik vrhů za rok a na jeden vrh se průměrně narodí 2 až 9 mláďat. Živí se malými živočichy, např. hmyzem či bezobratlými živočichy. Bez potravy hyne během 5–9 hodin.

Potřebujete poradit či odstranit hlodavce? Napište nám